PVC לבתי חולים

חברת אור עיצובים משווקת ומתקינה ריצוף PVC אנטי סטטי, מוליך המיועד לבתי חולים ולחדרי נקיים, חדרי תקשורת ומעבדות. ריצוף זה מתאים למסדרונות, חדרי ההתאוששות, חדרי הניתוח וחדרי הצוות, זאת בהתאם לגודל החלל, הטקסטורה והגוון הנדרשים על ידי בית החולים, ומתאימה את הריצוף לצרכי הלקוח ולעיצוב הדרוש לו.

ריצוף ה-PVC עומד בכל תווי התקן המחייבים את בתי החולים הן מבחינת קשיחות וגמישות והן מבחינת עמידות לאורך זמן. לעובדה זו יש חשיבות רבה בגלל העובדה שמדובר במבנה ציבורי בו קיימת תנועת אנשים רבה.

 רמת מוליכות 9^10 - 7^10

 גלילים דקורטיביים במגוון צבעים ודוגמאות

 המשטח בנוי משכבת מדרך בעובי 1 מ"מ, בעל עמידות גבוהה בשחיקה וכימיקלים.

 מידת גליל: 120-200 מ"מ

 בעל תקן עולמי

 מגיע ב- 2 עוביים: 1.5 מ"מ ו- 2 מ"מ

1

...  

2

...  

3

...  

4

...  

5

...  

6

...  

8

...  

9

...  

10

...  

11

...  

12

...  

13

...  

14

...  

15

...  

16

...  

17

...  

18

...  

19

...  

20

...  

21

...  

22

...  

23

...  

25

...  

26

...  

27

...